ŽELKON 2010

ZELKON 2010

Na Mašinskom fakultetu u Nišu je, 7. i 8. oktobra 2010. godine, održana najveća železnička konferencija u Srbiji. Preduzeća „Galeb FSU“ i „Galeb GTE“ su donirale ovaj skup i tako pomogle organizaciji i nastavku tradicije da se svake druge godine održi konferencija. I ove godine prisutnima su prezentovane nove tehnologije i trendovi u oblasti železnice.

Predstavnici preduzeća „SDD ITG“ i „Galeb FSU“, Darko Čelebić i Mladen Gajčanski prezentovali su rad na temu novog proizvoda, kontrolera elektronskog putnog prelaza GFSU LC09. Rad je izazvao veliko interesovanje prisutnih ljudi sa fakulteta i železnice, kao i pohvale za razvoj novih proizvoda i takmičenje sa najvećim firmama u svetu signalizacije. Kao dokaz velikog uspeha novog proizvoda jeste i pozitivan izveštaj jedne od najvećih železničkih laboratorija u Berlinu.

U kompaniji ’Thales Rail Signalling Solution’ kontroler putnog prelaza zajedno sa kontrolno-dijagnostičkim softverom je bio testiran i odobren za korišćenje u sprezi sa najmodernijom Thales-ovom opremom za upravljanje železničkim stanicama.

ZELKON 2010

ZELKON 2010