Spoljašnji uređaji za osiguravanje putnih prelaza

Putoprelazni branik na električni pogon služi za dodatno osiguranje bezbednosti saobraćaja pri ukrštanju železničkih pruga sa putevima u istom nivou.
Upravljački uređaj branika (DM100) služi za kontrolu rada sistema i ispravnosti branika PPB 660A. Indikacije u slučaju loma motke se obezbeđuju svetlosnim i zvučnim signalima.

YouTube Preview Image

Tehnički podaci branika PPB-660A:

  • Motor jednosmerne struje……………………………24V ; 170 W
  • Elektromagnet……………………………………………24V ; 2,4 W
  • Električni grejač………………………………………….110V ; 80 W
  • Vreme podizanja motki…………………………………5 – 18 sec.
  • Vreme spuštanja motki…………………………………6 – 15 sec
  • Dimenzije kućišta sprave………………………………1330×548x500 mm

Putoprelazni branik TIP PPB – 660A

Motke su izrađene od lakog antikorozivnog materijala koji može izdržati vetar preko 1000 N/m. Proizvode se u dužinama 3,5–7,5 metara bez mreže, odnosno 3,5–4,5 metara sa mrežom. Kontrolni uložak loma motke omogućuje da se eventualni lom dogodi na ulošku kako se ne bi uništila motka. Poziciona crvena signalna svetiljka i reflektujuća stakla namenjena su za osvetljenje motke.


Uključno-isključna tačka (MAGNETNI ŠINSKI KONTAKT)
Magnetni šinski kontakt (MŠK) omogućava automatsko dejstvo vozova ili posebnih šinskih vozila na signalne uređaje. Oblasti primene su u stanično relejnim uređajima, uređajima putnih prelaza, uređajima automatskog pružnog bloka, uređajima za brojanje osovina.

Sačinjen je od 4 osnovna sklopa i to nosača magneta, prijemnika, magnetnog relea i stezne ploče. Kućište prijemnika i nosači magneta urađeni su od liva ALSi 12, liveni u alatima pod pritiskom. Prema oblasti primene razlikujemo sledeće vrste magnetnih šinskih kontakata:

  • MŠK sa radnim naponom od 60 V koji se koristi u staničnim uređajima za blokiranje prinudnog razrešenja puta vožnje
  • MŠK sa radnim naponom od 22 V koji se koristi za uključenje i isključenje uređaja putnih prelaza
  • MŠK sa radnim naponom od 60 V za brojanje osovina

magnetni šinski kontaktMontira se na stopu šine. Nailaskom venca točka na magnetni šinski kontakt menja se dejstvo magnetnog polja na kotvu relea što izaziva pokretanje kotve i zatvaranje kontakata. Za poktretanje kotve relea i zatvaranje kontakata magnetnom šinskom kontaktu nije potrebna električna pobuda.