Sistem za automatsko zaustavljanje voza

(AUTOSTOP) – FSU I 9192

 • AUTOSTOP je signalno-sigurnosni uređaj sa osnovnom ulogom da se izbegnu nezgode, udesi ili opasnosti kojebi mogle nastupiti ako mašinovođa ispred glavnih staničnih ili pružnih signala ne preduzme mere definisane pojmom na signalu.
 • Nakon interakcije lokomotivske prijemne glave (LPG) i pružne balize inicira se logički proces u autostopu na lokomotivi koji može ići u tri pravca:
  - upozorenje mašinovođi da smanji brzinu
  - zaustavljanje voza brzim kočenjem ako mašinovođa ne postupi po proceduri
  - brzo bezuslovno kočenje ako voz pređe signal sa crvenim pojmom

Sistem za automatsko zaustavljanje voza obuhvata:

 • Lokomotivski uključni uređaj
 • Pneumatski kočioni sistem
 • Lokomotivske prijemne glave
 • Pružnu balizu
 • Brzinomer sa registrujućim uređajem tip TEL 1000
 • Sistem FSU I 9192 omogućava primenu pri brzinama do 160 km/h.
 • Galeb Signalizacija pruža mogućnosti reparacije starih postojećih sistema na železnici kao i ugradnju potpuno novih sistema na vučna vozila.
 • FSU I 9192 je razvijen na bazi Siemensovog I60 i kompatibilan je sa njim.
 • Kočiona grupa koja inicira ispuštanje vazduha iz sistema u incidentnim situacijama je proizvodnje Knnor.

Lokomotivski uključni uređaj I 60Lokomotivski uključni uređaj FSU I 9192

Delovi lokomotivskog uključnog uređaja

RELEJNA GRUPA FSU RG 04123
Relejna grupa FSU RG 04123

KARAKTERISTIKE
Ulazni napon Uul1= 24 V, Uul2 = 15 V ± 0,5 V
Promena Uul1 : 20,4 V – 30,5 V
Način signalizacije sa LED diodama na relejnoj grupi:

 • Indikacija režima vožnje: 2 x PLAVO
 • Indikacija provere brzine: ŽUTO
 • Indikacija sirene: CRVENO
 • Indikacija kočenja: CRVENO

KONTROLNIK NAPONA FSU KN 02418

Kontrolnik napona FSU KN 024418

KARAKTERISTIKE
Ulazni napon Ulu = 24 V
Promena ulaznog napona 20V – 31 V
Izlazni napon Uiz = 18 V ± 0.25 V
Izlazna struja Iiz = 1 A
Izlazni napon na kome prestaje uređaj sa radom je izvan
opsega 18 V ± 0.25 V
Način priključenja: radne stezaljke

GENERATOR UČESTANOSTI FSU GU 02150

Generator učestanosti FSU KN 024418

KARAKTERISTIKE
Ulazni napon Uul = 18V ± 0,5% V
Ulazna struja ( potrošnja ) = 0.9A, podešena zaštita
Izlazne struje: rezonantna struja Ir=270 mA + 10%
Struja otpuštanja Io= 0.55 Ir = 148,5 mA + 10%
Izlazni napon Uiz = 36 V ± 1,0 V, frekvencije 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz

PRETVARAČ NAPONA DC/DC FSU DC 11024

Pretvarač napona DC/DC FSU DC 11024

KARAKTERISTIKE
Ulazni napon Uul = 110 V + 30% i – 25%
Izlazne karakteristike Uiz = 24 V ± 2 %
Izlazna struja Iiz = 1 A
Pri kratkotrajnom opterećenju (5 min.) I5min = 3,3 A
Zaštita od kratkog spoja
Galvanska odvojenost ulaza od izlaza

LOKOMOTIVSKA PRIJEMNA GLAVA

Lokomotivska prijemna glava (LPG) FSU LM 02150 je sklop autostop uređaja u kome se induktivnim putem ostvaruje prenos informacija sa pružne balize na vozilo u pokretu. Sastoji se od tri namotaja sa feromagnetnim jezgrom koji sa odgovarajućim kondenzatorima obrazuju tri redna oscilatorna kola podešena na učestanost odgovarajućih tranzistorskih generatora (500Hz, 1000Hz, 2000Hz). U slučaju prelaska LPG preko aktivne pružne balize (signalni kontakt otvoren) dolazi do induktivne sprege oscilatornog kola LPG-a podešenog na istu učestanost kao aktivno kolo pružne balize, odnosno do prenošenja energije iz LPG-a u pružnu balizu. U kolu LPG dolazi do smanjene struje što izaziva aktiviranje prijemnika impulsa u relejnoj grupi.

Lokomotivska prijemna glava -zatvorena

Lokomotivska prijemna glava -otvorena

KARAKTERISTIKE
Ulazni napon (napon iz generatora učestanosti):
500 Hz…………….18,5 ± 0,5 Vef
1000 Hz…………..17,5 ± 0,5 Vef
2000 Hz…………..15,2 ± 0,5Vef

Rezonantne struje oscilatornog kola:
500Hz, 1000Hz, 2000Hz…………270 ± 10% mA

Faktor dobrote Q oscilatornog kola:
500Hz, 1000Hz, 2000Hz……………10 min.
Temperaturno područje rada……….- 35 °C do +70 °C
Vrsta zaštite……………………………..IP 67
Uslovi okoline………………………….IEC 571
Masa……………………………………….27 kg
Dimenzije (Dužina x Širina x Visina)…..850×200x100 mm