Signalno-sigurnosni sistem SpDrS-64-JŽ

Signalno-sigurnosni sistemRazvijen je na bazi nemačkog sistema SpDrS-60 i služi za osiguranje železničkog saobraćaja u stanicama i međustaničnim rastojanjima. Za osiguranje železničkih stanica manjeg intenziteta saobraćaja (do 2 koloseka) razvijen je sistem FSU- 90.
Za osiguranje železničkih stanica manjeg intenziteta saobraćaja (do 4 koloseka) služi koordinatni signalnosigurnosni sistem KSS-94. Svi signalno – sigurnosni uređaji usklađeni su sa važećim železničkim standardima i propisima. Signalno-sigurnosni sistem SpDrS-64-JŽ čine unutrašnji i spoljašnji uređaji.

Unutrašnji uređaji

Unutrašnje uređaje sistema SpDrS-64-JŽ čine komandna postavnica, relejni i napojni uređaji.

Komandna postavnica

Rukovanje signalno – sigurnosnim uređajima vrši se preko komandne postavnice, odnosno komandnog stola (pulta) sa kojeg je omogućeno centralno upravljanje svim glavnim i manevarskim signalima, skretnicama, iskliznicama i putevima vožnje za ulaz i izlaz, prolaz i manevrisanje vozova i manevarskih sastava. Na tabli komandne postavnice ugrađeni su svi potrebni tasteri za komande i pokazne sijalice za kontrolu ispravnosti signalno sigurnosnog postrojenja.

Komandni panoKomandni pano

Komandni pano

predstavlja trenutnu kolosečnu situaciju u stanici.

Relejni uređaji SpDrS-64-JŽ

Sastoji se od: nosača ramova sa rostovima, relejnih ramova, kablovskih razdelnika i međurazdelnika, napojnih šina, relejnih grupa, motornih relea i kablova za povezivanje.

Relejni Ramovi
relejnih ramova koji su fiksirani za pod i zidove prostorije. Na nosačima relejnih ramova sa gornje strane ugrađeniUređaji tipske konstrukcije,ožičeni i prilagođeni za smeštaj određenih relea i relejnih grupa. Učvršćeni su nosačima su rostovi za vođenje kablova u više nivoa. Sa strane prvog rama svakog reda nalazi se 20 napojnih šina preko kojih se dovodi napon na svaki red ramova. U ramovima se nalazi 12 napojnih šina sa kojih se biraju potrebni naponi za određeni tip rama.
Na relejnim ramovima ugrađuju se tipske relejne grupe i relea. Relejni ramovi se kablovima povezuju sa međurazdelnikom i razdelnikom.

Relejni ram na postolju za montažuRelejni ram na postolju za montažu

Međurazdelnik
Sklop koji služi za ranžiranje svih unutrašnjih kablova koji su dovedeni sa relejnih ramova, komandnog stola, napojnih uređaja i drugo.

Relejne grupe
Uređaji tipizirani prema funkciji koju obavljaju: signalne, skretničke, kolosečne, za pružnu balizu, uključnu zavisnost, za polubranike, zavisnost sa APB-om itd. Svaki tip grupe ugrađuje se na određeni ram, određeno mesto šifrovano ležište. Relejne grupe su utikačkog tipa, sa prednje strane su zaštićene staklenom pločom od spoljašnjeg uticaja i preko nje se može imati uvid nad stanjem u grupi.

Relejne grupeRelejne grupe

U relejne grupe maksimalno se može smestiti 35 relea K-50. Grupe su tehnički ispitane, atestirane, plombirane. Kod bilo koje smetnje (dodir žila, prekid žila, proboj napona) oštećenja, kvara svakog elementa u grupi ili nepravilnog rada relea, signal prelazi u pojam ,, stoj”, a uređaj prelazi u najbezbednije stanje.
Ostvarivanje svih pobrojanih komandi i kontrola kao i međuzavisnosti vrši se preko relejnog uređaja.

Signalno rele FSU K-50

Signalna relea FSU K-50Signalno-sigurnosno rele FSU K-50 je srce upravljačkog sistema železničke signalizacije.
Rele FSU K 50 omogućava normalno i ispravno funkcionisanje svih elemenata električnog kola gde su postavljeni visoki zahtevi u pogledu pouzdanosti relea.
U železničkoj signalnoj tehnici je pre nego što se zatvore određena strujna kola, da se zatvore sa sigurnošću druga strujna kola, što se postiže krutim povezivanjem kontakata na releima. Struja se sigurno prekida pomoću dva serijska kontakta relea.
Dovoljno velikim trenjem na kontaktima dobijeno je sigurno uspostavljanje kontakata.
Rele FSU K 50, proizvod izvanrednog dizajna i funkcionalne sigurnosti, je nastao kao rezultat dugogodišnjeg iskustva i konstantnog razvoja.

Karakteristike rele K 50

Pobudna strana

 • Napon max 220 V D.C.
 • Snaga pobude 0,6 – 1,3 W
 • Radna snaga 1,3 – 2,5 W
 • Vreme privlačenja kontakata 25 – 60 ms.
 • Vreme otpuštanja kontakata 7 – 15 ms.
 • Termičko trajno opterećenje 4,5 W
 • Napon ispitivanja namotaj/telo 2000 V.A.C. eff
 • Broj namotaja max 3

Kontaktna strana

 • Svaki kontakt se sastoji od 2 serijska kontaktna mesta
 • Napon max 250 VA.C./D.C.
 • Sila pritiska po kontaktu ≥ 0,15 N
 • Materijal za kontakt Ag, Ag/Pd, Ag gal Au
 • Broj uspostavljanja i prekida kola > 20×106
 • Trajna struja zatvorenog kontakta 5A

Težina relea je oko 220 grama. Položaj prilikom montaže je horizontalni. Dozvoljen nagib iznosi oko 45º u svim pravcima. Rele FSU K 50 je podesan za rad i u tropskim uslovima.

Potporno (ŠTIC) rele FSU K-50
Potporno rele se koristi u svim relejnim sigurnosnim kolima za zabravljenje i blokiranje, na primer, puta vožnje, privole ili druge namene, tako da ostaje u tom položaju (mehanička sprega) sve do novog zahteva za promenu položaja.

Potporno (štic) rele, sastoji se od dva normalna relea FSU K-50 mehanički spregnuta sa kotvama. Rele sa privučenom kotvom ostaje mehanički zabravljeno kotvom otpuštenog relea.
Dvostruko spregnuto rele FSU K-50

Ovakvo rele spada u grupu bistabilnih relea, stabilna u dva položaja u zavisnosti od pobude, jednog ili drugog relea FSU K50. Ima dva namotaja i dve kotve, pri čemu je svaka sa svojim kontaktnim sistemom.

Relejna grupaKontakti jednog relea isključuju drugi, tako da je onemogućeno istovremeno napajanje oba namotaja. Kada se pobudi namotaj jednog relea, istovremeno se privlačenjem ili otpuštanjem njegovih kontakta, otpuštaju ili privlače namotaji drugog relea koje ostaje bez pobude.