Komadno kontrolni uređaji MMI

MAN MACHINE INTERFACE
MMI sistem, koji je razvijen u fabrici SIGMA iz Subotice, predstavlja interfejs između relejne i elektronske opreme. MMI sistem služi za praćenje stanja i rada unutrašnjih relejnih uređaja, pripadajućih uređaja APB-a i pripadajućih uređaja putnih prelaza kao i za ostvarivanje veze tih uređaja sa računarskim sistemom. MMI interfejs služi za galvansko odvajanje signala iz unutrašnjeg relejnog uređaja i prihvat komandi od računarskog uređaja prema unutrašnjem relejnom uređaju
čime u potpunosti zamenjuje funkcije komandne postavnice u mozaik tehnici sistema.

Komandna postavnica MMIKomandna postavnica MMI

MMI sistem obezbeđuje :

  • visok komfor operatera na postavniciElektronski uređaji MMI
  • uključivanje relejnih signalno-sigurnosnih uređaja u modernizovane CTC (Centralized Traffic Control) sisteme
  • uspostavljanje paralelnih konfiguracija procesorskih komandnih aparata sa svim funkcijama opsluživanja
  • efikasnu dijagnostiku i obezbeđenje podrške osoblju u fazi tekućeg održavanja
  • registrovanje, arhiviranje i štampanje zadatih komandi i promena stanja unutrašnjeg relejnog uređaja u realnom vremenu
  • automatsko davanje komandi, i to:
  1. uključivanje i isključivanje električnog osvetljenja skretničkih i isklizničkih likova
  2. prelazak na noćno, odnosno, dnevno osvetljenje signala
  3. uključivanje i isključivanje grejanja skretnica