Klizne kapije i rampe za parking prostore

Klizne kapije
Klizne kapije se koriste umesto ulaznih rampi na zaštićenim prostorima gde frekvencija saobraćaja nije velika. Izrađuje se od čeličnih profila, masivne konstrukcije, a prostor između profila se izrađuje u obliku mreže, rešetke panela. Kapija se pokreće elektromotorom, koji može biti trofazni, monofazni i sa sniženim naponom. Pokretanje kapije moguće je tasterima ili daljinskom komandom.

Btanik za javne gataže i parking prostore TIP B-3
Primenjuje se za regulisanje ulaza i izlaza ili prelaza u fabričkim krugovima, javnim garažama, parkinzima, ulazima u aerodrome itd.

Rampa sa branikom B-3

Kućište postavne sprave je metalna konstrukcija koja garantuje besprekoran rad i pri najnepovoljnijim uslovima. Kod prisilnog opterećenja ,,naletanja’’ na branik ne dolazi do oštećenja motke niti kućišta (mehanizam), već se
lomi samo kontrolni uložak koji se lako zamenjuje.
Komandna kutija TIP KK-10 služi za davanje komandi postavljanja putoprelaznog branika ili klizne kapije (otvoren – zatvoren položaj) kao i za kontrolu krajnjih položaja motke. Kutija je predviđena za unutrašnju montažu.

Tehnički podaci branika B-3:
Trofazni motor……………….3×380 V, 0,18 kW
Komandni strujni krug…….24V AC
Vreme dizanja motke………2 sec.
Vreme spuštanja motke…..2 sec.
Temperaturna granica…….- 20 ºC do +55 ºC
Zaštita………………………….IP-44
Dimenzije……………………..200×1000x200 mm