Kablovske glave i ormani

KABLOVSKE GLAVE
Kablovkse glave služe za priključenje manjeg broja kablova i provodnih žila. Ove glave sastoje se od: kućišta, poklopca, osmodelnih regleta, kablovskih uvoda, zaštitne cevi kabla i postolja kablovske glave. Ugrađuju se na glavnoj trasi kabla ili 2 metra od spoljne ivice šine.

Кablovska glava

Proizvode se u varijantama:

  • Kablovska glava 1×8 Bsg.vert 16a
  • Kablovska glava 3×8 Bsg.vert 17a
  • Kablovska glava 4×8 Bsg.vert 18a
  • Kablovska glava 7×8 Bsg.vert 19a

Za unutrašnju montažu koriste se SS i TT kablovske glave.

  • SS kablovske glave Ž2 573 01
  • TT kablovske glave Ž2 579 00

KABLOVSKI ORMAN DUPLIH ZIDOVA (KODZ)
Namenjen je za priključivanje i povezivanje signalnih kablova. Orman je duplih zidova i predviđen za spoljnu montažu. Kablovski orman duplih zidova služi i kao RO EGS.

Кablovski orman

Radi se u dve dimenzije:

  • Za 240- 400 priključaka 970×380x985 mm
  • Za 80 i 120 priključaka 740×380x610 mm