Gumeni panelni sistemi za uređenje putnih prelaza u nivou

  • Gumeni panelni sistemi su posebni kolovozi koji služe za uređenje ukrštanja železničke pruge i puta u nivou.
  • Proizvod omogućava ekspoatacioni režim nošenja, izdržljivost i dugotrajnost u veoma složenim uslovima naprezanja.
  • Pouzdan i lagodan prelaz saobraćajnih sredstava i pešaka preko pruga u nivou.
  • Posebnog dizajna, omogućeno postavljanje horizontalne signalizacije.
  • Prednosti su: potpuna nezavisnost tehnoloških celina, lakša manipulacija uskladištenja i transporta, moguća izrada putnog prelaza bez prekida noseće konstrukcije, zamena istrošenih ili oštećenih delova bez demontaže panelnog sistema, efikasnija montaža na odredištu sa manje angažovanih radnika i opreme, povećanje dugotrajnosti i zaštita kritičnih delova gumene mase rešenim efektom unutrašnjih šina (duplih šina).
  • Elementi gumenog panelnog sistema se oslanjaju na pragove koloseka, koji moraju biti ugrađeni na propisanom rastojanju od 60,0 cm. Širine modula montažno demontažnih gumenih panela su 60,0 cm i 120,0 cm.
  • Gumeni panelni sistemi za uređenje putnih prelaza u nivou odgovaraju svim ustrojenim zahtevima Pravilnika o načinu ukrštanja železničke pruge i puta kao i Pravilnika o održavanju gornjeg stroja pruga.
Gumeni Panel