O nama

Kompanija Galeb Signalizacija radi po programu proizvodnje, projektovanja i razvoja signalno sigurnosnih, telekomunikacionih, kablovskih uređaja i postrojenja za železnicu. Ovaj program proistekao je iz Sistema Elektronske Industrije, pre više od 40 godina, sa rekonstrukcijom i modernizacijom prvih železničkih stanica na domaćim prugama.

Galeb Signalizacija

Danas, zahvaljujući sopstvenoj proizvodnji uređaja i komponenata, kao i poslovno tehničkoj saradnji sa poznatim domaćim i inostranim proizvođačima komplementarnih uređaja i komponenata, GALEB SIGNALIZACIJA je u stanju da ponudi, ugradi i pusti u rad moderna tehnička rešenja za većinu složenih problema u domenu sistema i uređaja za železničku signalizaciju. Galeb Signalizacija radi u oblasti inženjeringa po sistemu ključ u ruke.

Kvalitet proizvoda je potvrđen 40-godišnjim iskustvom u ovoj oblasti i mnogobrojnim referencama koje Galeb Signalizacija ima na železnicama Srbije, Crne Gore, Makedonije i drugih zemalja

Visok standard u poslovanju GALEB SIGNALIZACIJA dokazuje Sertifikatom sistema menadžmenta kvaliteta ISO 9001:2008. Ulaganje u savremene tehnologije i stalni napredak su sinonim za uspeh na polju kvaliteta. U okviru kompanije GALEB strateški partner Galeb Signalizacija, u oblasti železničke signalizacije, je SIGMA iz Subotice.

Delatnosti

 • Stanični signalno – sigurnosni sistemi i uređaji SpDrS-64-JŽ po licenci “SIEMENS AG”
 • Pružni signalno – sigurnosni sistemi ( sistem za kontrolu međustaničnog rastojanja sa brojačima osovina) – međustanična zavisnost
 • Automatski pružni blok SpDrS-64-JŽ
 • Signalno- sigurnosni uređaji za osiguranje i automatizaciju putnih prelaza
 • Sistem za automatsko zaustavljanje voza (AS I 9192)
 • Sistemi za električno grejanje skretnica
 • Sistem pružnih telefonskih veza
 • Projektovanje i montaža kablovskih postrojenja i mreža
 • Servisiranje i održavanje proizvedene opreme

Strateško opredeljenje GALEB SIGNALIZACIJA zasniva se na ponudi najsavremenijih signalno – sigurnosnih tehnologija uz maksimalno korišćenje svojih resursa i u saradnji sa vodećim svetskim kompanijama kao što su: SIEMENS AG, KONČAR, AŽD PRAHA, ALSTOM i  ANSALDO STS

TEHNOLOGIJA, RAZVOJ I VIZIJA BUDUĆNOSTI

Strategija daljeg razvoja temelji se na usvajanju novih proizvoda iz domena signalno-sigurnosnih, telekomunikacionih i drugih uređaja namenjenih Železnici i drugim korisnicima kao što su Telekom, Elektroprivreda.

U okviru strategije razvoja, započeli smo rad na:

 • Sistem za kontrolu potrošnje električne energije u lokomotivama
 • Sistem za izdavanje voznih karti u putničkim vozovima preko mobilnih terminala

Novi razvojini programi:

 • Elektronske stanice
 • Elektronski putni prelaz
 • Elektronski brojači osovina (senzori)
 • Multifunkcionalni displej
 • Svetiljke sa LED diodama
 • Eurobalize
 • Drumska signalizacija