Elektronski putni prelaz GFSU LC09 u probnom radu

Osigurati bezbednost saobraćaja je jedan od izazova savremenog društva. Kompanija Galeb FSU je na bazi dugogodišnjeg iskustva na srpskim železnicama i onim iz regiona, a u saradnji sa ekspertima iz preduzeća SDD ITG dizajnirala, proizvela i instalirala elektronski uređaj GFSU LC09. Zadatak ovog uređaja jeste da se vozači vozila u drumskom saobraćaju obaveste o približavanju prelazu i o neposrednoj opasnosti u slučaju nailaska voza, kao i da se osigura putnički i teretni železnički saobraćaj.

Instalacija železničke opremeInstalacija železničke opreme

Komisija JP Železnice Srbije je krajem maja ove godine pustila elektronski putni prelaz GFSU LC09 u probni rad na pruzi Subotica-Sombor. Tog dana se pristupilo eksploatacionom ispitivanju rada uređaja u realnim uslovima. Uređaj preduzeća Galeb FSU će svakako doprineti bržem razvoju i unapređenju železničkog saobraćaja, što će povećati nivo bezbednosti na putnim prelazima pruga Srbije i regiona.

Obezbeđeni putni prelaz u gradskom područjuElektronski uređaj putnog prelaza GFSU LC-09