Donacija Galeb FSU-a Ministarstvu unutrašnjih poslova

DONACIJA GALEB FSU-a MUP-u

Kompanija Galeb FSU je u toku septembra donirala Ministarstvu unutrašnjih poslova opremu i neophodne radove na montaži i puštanju opreme u rad. U sklopu MUP-a, Uprave za vanredne situacije – Vatrogasnoj spasilačkoj brigadi Beograda donirana su četiri putoprelazna branika sa rampama za parkinge prostore.
Rampe za parking prostor će pomoći boljoj organizaciji Vatrogasnih ekipa i neometanom vršenju dužnosti spašavanja i pomoći ljudima u nevolji u gradu Beogradu.